Wed 27 Jan 2021

отвори всички | затвори всички

Видове пожари

Fire.bg - FAQ
,
 

Класификация на видовете пожари

Не всички пожари са еднакви, в зависимост от горивото захранващо горенето се използват конкретни гасителни агенти.

Class A - Дърво, хартия, плат, пластмаса. Лесно запалими предмети, които не са от метал./след изгаряне оставят следи от пепел/

Class B – Запалими течности: горива, мазнини, ацетон. Всеки неметал в течно състояние. Тази графа също така включва запалимите газове.

Class C – Електричество и оборудване зареждащо се от електрическата мрежа. Докато обекта на пожар е свързан с електрическата мрежа, то той се смята за клас С


* Всички цени са без ДДС

Отпечатване на оферта за този продукт
При интерес попълнете формата